Merry Christmas

For to us a child is born, to us a child is given, and the government shall be on his shoulders. And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. (Isaiah 9:6)

Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake nae ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele Mfalme wa amani. (Isaya 9:6)